LIVRAM GRATUIT BUCHETE IN BRAILA, PRIMESTI GRATUIT O FELICITARE LA FIECARE COMANDA

Confidențialitate

Politică de protecția a datelor cu caracter personal – florariebraila.ro

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - DPP

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar va începe să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www. florariebraila.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “DPP”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

DPP explică practicile online ale florariebraila.ro, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului florariebraila.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de florariebraila.ro se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin DPP, florariebraila.ro dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul DPP și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

CINE SUNTEM?

Suntem SC BOERMIR S.R.L., o societate cu sediul social în Braila, str. Sebesului, nr. 10, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J09/66/2006, și cod unic de înregistrare RO18320067. Avem ca domeniu principal de activitate, comerţ cu amănuntul al bauturilor prin magazine specializate conform CAEN 4725, iar reprezentantul nostru legal este administratorul Popa Marian.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliuL, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este SC BOERMIR SRL.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

florariebraila.ro, în calitate de operator, a desemnat-o pe domnul Marian Popa, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

 

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPP, utilizând datele de contact de mai jos:

Nume DPO: Marian Popa

E-mail DPO: office@florariebraila.ro

Tel. DPO: 0766 312398

Adresă de corespondență DPO: Braila, strada Sebesului nr. 10.

 

CE DATE PRELUCRĂM

www. florariebraila.ro  va colecta informaţii sau date care permit identificarea persoanelor fizice (nume, adresă, număr de telefon, adresa de poştă electronică). Acestea sunt necesare pentru a avea posibilitatea de a încasa de către procesatorii de plăti valoarea comenzilor şi de a vă livra produsele comandate. De asemenea, www. florariebraila.ro  va colecta şi adresa Ip ca date de trafic. 

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

florariebraila.ro  se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 

1.       Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

2.       Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3.       Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4.       Corecte și actualizate;

5.       Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

6.       Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1.       În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

 

2.       În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

 

3.       În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

 

NESWSLETTER

 

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter florariebraila.ro  , datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conținut de marketing, despre produsele şi serviciile florariebraila.ro  despre oferte și/sau promoții, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente desfășurate de către florariebraila.ro  într-o anumită perioadă.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a florariebraila.ro  .

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al florariebraila.ro .

florariebraila.ro  își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea florariebraila.ro  , sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

 

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

florariebraila.ro  va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www. florariebraila.ro  , înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a florariebraila.ro  .

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care florariebraila.ro  colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai florariebraila.ro  .

Cu toate acestea, florariebraila.ro  a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru florariebraila.ro  de a proceda în acest mod.

florariebraila.ro  se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

 

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www. florariebraila.ro  vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru florariebraila.ro  de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care florariebraila.ro  colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai florariebraila.ro  .

Terţii care au acces la date sunt: companiile de livrare, procesatorii de plăti, serviciile de e-mail marketing. 

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www. florariebraila.ro  poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale florariebraila.ro  .

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, florariebraila.ro  neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.